Pysyvän suoramarkkinoinnin rekisteriseloste


Rekisterinpitäjä
Lapin Lehtikustannus Oy

Rekisterin nimi
Pysyvän suoramarkkinoinnin rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tietoja käsitellään sovittujen palveluiden tuottamiseen ja palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle sekä laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Tietoja käytetään myös mainontaan, markkinointiin, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterin tietosisältö

  • Yrityksen nimi
  • Henkilön nimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköposti
  • Verkkosivujen osoite
  • Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
  • Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot


Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään yritysten virallisilta kotisivuilta ja lehtimainoksista, sekä suoraan asiakkaalta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen siirto Eu:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään Lapin Lehtikustannus Oy:n suojatussa tietoverkossa, joka on palomuurein eristetty julkisesta verkosta.

Kauppasopimusta koskeva erimielisyys

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi: www.kuluttajariita.fi.