Etusivu Uutiset Viikon kuvat Mediakortti Ilmoitukset Tilaukset Palaute Kirjahylly Toimitus Yhteystiedot

Suomen Huipulta

Utsjoki ei mahdu kriisikuntien joukkoon

17. huhtikuu 2014

Utsjoen yrittäjäillan aikana jaettiin tunnustuksia nuorgamilaisen Samimootor Oy:n väelle, niin yrittäjille kuin työntekijöillekin.

-Utsjoen kunnan talouden ylijäämä on 800 000 euroa, vanhat syömävelat on kohta katettu, emmekä täytä kriisikunnan mittareita. Näin myönteiset terveiset toi Tenonlaakson yrittäjien yrittäjäiltaan kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio.
Hän muistutti, että veroeurot ovat kasvussa ja kunnan työttömyysprosentti on Lapin pienimpiä. Hän uskoi myös, että kunnan taloudessa näkyy se vastuunkanto, mitä eri hallintokunnat ovat harjoittaneet tehdessään taloussuunnitelmia tiukoilla raameilla.
−Kunnan lakisääteiset palvelut rahoitetaan verotuloilla ja valtionosuuksilla. Se raha mitä jää, niin sillä tehdään muun muassa elinkeinopoliittisia investointeja.
Kunnanjohtaja Tieva-Niittyvuopio uskoi, että Utsjoelle saadaan pian uusia tontteja loma- ja omakotitalorakentamiseen, kunhan kaavat menevät eteenpäin. Utsjoki tekee parhaillaan kuntarakenneselvitystä Inarin kanssa. Kunnanjohtaja muistutti, että selvitystyöllä ei pyritä kuntien yhdistymiseen, vaan siihen, että kaikki kuntien väliset yhteistyömahdollisuudet saadaan nyt selvitettyä.
Utsjoen kunta pyrkii hyötymään hyvästä sijainnistaan Barentsin alueen ytimessä.
−Utsjoki on hyvä paikka asumiseen ja täällä on perheellisille hyvät palvelut. Enkä ole huomannut, että kukaan moittisi terveys- ja päivähoitopalveluitamme tai kouluja.

Kestolinkki · Osasto: · Kommentit

Päätoimittajalta: Ivalojoen tulvasuojelua parannetaan

17. huhtikuu 2014

Lapissa sijaitsee viisi merkittävää tulvariskialuetta ja yksi niistä on Ivalo Ivalojoen vesistöalueella. Kaikkien viiden tulvariskialueen tulvaryhmät ovat nyt asettaneet alustavat tavoitteet tulvariskien hallinnalle. Nyt ollaan myös vaiheessa, jossa tarkastellaan toteuttamiskelpoisia toimenpiteitä tulvariskien vähentämiseksi ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Ivalossa on jatkotarkasteluun otettu nykyisten tulvapenkereiden korottaminen, lisäpenkereiden rakentaminen sekä teiden ja katujen korottaminen. Samalla kehotetaan omatoimiseen varautumiseen talojen ja asuinalueiden suojaamisessa. Tätä omatoimista suojaamista on myös kastumista kestävien materiaalien käyttö rakentamisessa ja tilapäinen tulvasuojelu.
Jatkotarkastelun ulkopuolelle jäivät suurten kustannusten, ympäristöhaittojen tai huonon toteutettavuuden vuoksi kuivien tekojärvien rakentaminen, Ivalojoen ruoppaaminen ja ohitusuoman rakentaminen Ivalon taajamaan.
Ivalossa oli suurtulvan uhka keväällä 2005. Joitakin taloja kastui ja teitä meni poikki, mutta Ivalon kylälle vesi ei lopulta noussut, vaikka sellaistakin pelättiin. Suurtulvauhkan innoittamana on pohdittu mitä erilaisimpia tulvasuojelukeinoja. Keskustelusta sai välillä sellaisenkin vaikutelman, ettei Ivalossa olisi koskaan mitään tulvasuojelua tehtykään.
Vaikuttaa järkeenkäyvältä, että olemassa olevia tulvavalleja hieman korotetaan ja mahdollisesti rakennetaan hieman uuttakin. Ruoppaaminen näyttää jääneen jatkotarkastelun ulkopuolelle. Sen tehokkuutta eivät viranomaiset tuntuneet tulva-aiheisissa yleisötilaisuuksissa kiistävän, mutta ongelma vaikutti olevan siinä, että vaikutus saattaisi jäädä lyhytaikaiseksi joen kuljettaessa jatkuvasti hiekkaa paikasta toiseen. Lyhytaikaisuuskin on tosin suhteellinen käsite, jos ruoppauksesta olisi hyötyä tulvasuojelulle ja samalla veneliikenteelle vaikkapa 50 vuoden päästä itse toteutuksesta.

jaakko.peltomaa ät inarilainen.fi

Kestolinkki · Osasto: · Kommentit

Puukauppa käy Lapissa

17. huhtikuu 2014

Metsägroup hankkii jäsentensä puuta strategiansa mukaisesti koko maasta.
−Näin toimimme myös pohjoisimman Lapin osalta, puunhankintaa Inarin ja Enontekiön metsistä tukee alueen vahva jäsenkunta. Porotalouden harjoittajat ovat suurin ammattiryhmä alueen metsänomistajista noin neljänneksen osuudella. Suurehkot yhteisomistukset ja yhteismetsät ovat myös tunnusomainen piirre alueen yksityismetsänomistukselle, kertoo Metsägroupin piiripäällikkö Jarkko Parpala.
Metsägroupin oston metsäasiantuntijan Yrjö Mattasen ostoalueena on Sodankylän ja Inarin kunnat. Mattasen mukaan Ylä-Lapin metsät ovat liki puhtaita männiköitä, seassa esiintyy yksittäisiä koivuja ja haapoja joilla sinänsä ei ole taloudellista merkitystä teollisuuden kannalta.
−Koivut ja lahopuut menevätkin metsänomistajan uuniin tai muuhun paikalliseen lämpökäyttöön, Mattanen kertoo.
Mattasen ja Metsägroupin pitkäaikaisen korjuuyrittäjän Antti Kasurisen yhteistyö on saumatonta.
−Näillä etäisyyksillä on voimia yhdistettävä jotta kustannuksia ja aikaa säästyy. Antti onkin Inarissa apuna monessa asiassa ja hän tuntee hyvin paikalliset olosuhteet, Mattanen kertoo.

Kestolinkki · Osasto: · Kommentit

Ivalon Eläkeläisiin mahtuu mukaan

17. huhtikuu 2014

−Juttelemme niitä näitä, kahvistelemme, osallistumme opintokerhoon ja päälle päätteeksi jumppaamme, kertoo Ivalon Eläkeläiset ry:n uusi puheenjohtaja Sisko Akujärvi yhdistyksen keskiviikkokokoontumisten sisällöstä.
−Kokoonnumme joka keskiviikkoaamu tänne työväentalolle ja joskus teemme retkiäkin. Nyt on suunnitelmissa käydä Koppelon kylätalolla. Jumpan meille pitää aina Taskilan Ritva, joka tietää millainen jumppa ikäihmisille pitää järjestää, ettemme revi paikkoja, Akujärvi naurahtaa.
Työväentalon kahvio täyttyy keskiviikkoaamuisin eläkeläisten puheensorinasta. Kuulumisia vaihdetaan, ja näyttävätpä jotkut pelaavat korttiakin.
−Tänne mahtuu mukaan uusiakin jäseniä. Puoluekantoja ei kysellä, riittää kunhan on eläkeläinen. Nämä kokoontumiset ovat meille tärkeitä henkireikiä. Aina eivät kaikki tosin ehdi joka keskiviikko paikalle, sillä nykyajan eläkeläiset ovat kovia reissaamaan. Monella lapset ja lastenlapset asuvat toisessa päässä Suomea ja heitä pitää käydä tapaamassa.
−Eläkeläisen on helppo lähteä reissuun Ivalosta. Rovaniemeltä voi hypätä junaan ja eläkeläislipun saa puoleen hintaan. Mikäpä sen helpompi matkustustapa kuin juna.

Kestolinkki · Osasto: · Kommentit

MLL:n vauvatapaaminen

17. huhtikuu 2014

Vuonna 2013 syntyi Inarin kuntaan 62 vauvaa. Luonnollisesti luku vaihtelee vuosittain. Viime vuosina syntyvien lasten lukumäärä on vaihdellut 40 ja 60 välillä.
MLL Ivalon yhdistys kutsui huhtikuun alussa koolle kaikki vuonna 2013 syntyneet vauvat ja heidän perheensä. Tapaaminen oli rennoissa merkeissä leikin lomassa Stönollä. Paikalla oli kaikkiaan 44 henkilöä, josta viisitoista oli viime vuonna syntynyttä lasta. Osanottajamäärä oli mukava yllätys. Paikalle tuli myös yksi entisen inarilaisen viime vuonna syntynyt vauva ja hänen vanhempansa.
Päivähoidon ohjaaja Aila Niemelä kertoi Inarin kunnan päivähoidosta, hoitopaikoista sekä kuntalisästä. Hoitopaikan haku on jatkuva. Inarin kunnan nettisivuilta löytyy lisätietoa.
Varhaisiän musiikinopettaja ja musiikkipedagogi Jessika Lampi kertoi musiikin tärkeydestä ja vaikutuksesta lapsen varhaisessa kehitysiässä. Jessika antoi näytteen muskariryhmissä toteutettavista musiikkihetkistä. Kansalaisopiston muskariryhmiä on eri-ikäisille lapsille.

Kestolinkki · Osasto: · Kommentit

Yhteystiedot

Asiakaspalvelu ma – pe klo 9 – 16.30
Susanna Järvinen 020 710 9050
inarilainen at inarilainen.fi

Toimituksen käyntiosoite:
Piiskuntie 1
99800 Ivalo

Toimituksen postiosoite:
PL 61
99801 Ivalo

Kustantaja Fourpress Oy

Laskutus, tilaukset ma – pe klo 9 – 16.30
Sirpa Huumonen 020 710 9051
sirpa.huumonen at inarilainen.fi

Toimitus ma – pe klo 9 – 16.30
Päätoimittaja Jaakko Peltomaa 020 710 9052
jaakko.peltomaa at inarilainen.fi

Myynti ma – pe klo 9 – 16.30
Satu Airola 020 710 9055, 040 745 2965
myynti at inarilainen.fi

Toimitusjohtaja
Jari Haavisto 050 559 9813
jari.haavisto at sompio.fi