Paikallisuutiset

Paliskuntain yhdistys vastustaa Miesniemen hotellihanketta

Paliskuntain yhdistys katsoo, että Miesniemen ranta-asemakaavaehdotus poikkeaa merkittävästi osayleiskaavasta ja vaikeuttaa sen toteuttamista. Ranta-asemakaavalla on vaikutuksia poronhoidolle sekä kaava-alueella että sen ulkopuolella.

Hammastunturin paliskunta vastustaa ranta-asemakaavassa osoitettua hotellirakentamista sen toteuttamisesta poronhoidolle aiheutuvan haitan vuoksi. Paliskuntain yhdistys yhtyy tähän näkemykseen.

Hammastunturin paliskunta katsoo, että matkailurakentaminen tulee keskittää jo rakennetuille alueille kunnan taajamiin, missä matkailupalvelutkin sijaitsevat.