Saamelaismääritelmän muuttamisella ei saa syrjäyttää toisia saamelaisia

Saamelaisten itsemääräämisoikeuden kehittäminen on tärkeää, mutta se ei saa tapahtua syrjäyttämällä toisia saamelaisia. Laki saamelaismääritelmästä kaipaa pikaista uudistusta, mutta jos saamelaismääritelmään kajotaan, niin tulee sen valmisteluun osallistaa koko saamelaisyhteisö. Näin toteavat yhteisessä lausunnossaan saamelaiskäräjälain muuttamisesta alkuperäiskansojen kestävän kehityksen professori Reetta Toivanen, kansainvälisen oikeuden professori (emeritus) Lauri Hannikainen ja suomalaisugrilaisten kielten ja kulttuurien professori Janne Saarikivi.

Professorikolmikko lähtee lausunnossaan siitä, että lakiehdotus pyrkii poistamaan jo kertaalleen vaaliluetteloon otettuja henkilöitä. Heidän mielestään uusi laki rikkoisi sekä saamelaisten ihmisoikeuksia alkuperäiskansana että yhdenvertaisuuslakia. He toteavat, että lakia ei tule formuloida siten, e

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä