Yhteishaku alkaa – Saamelaisalueen koulutuskeskus tarjoaa nuorille monipuolisia koulutusvaihtoehtoja peruskoulun jälkeiseen opiskeluun

Ammatillisen perustutkinnon ohessa Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa voi suorittaa lukio-opintoja ja ylioppilastutkinnon. Pienessä oppilaitoksessa opiskelu on samaan aikaan sekä yhteisöllistä että yksilöllistä.

Utsjokelainen Sammeli Valle opiskelee Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa liiketoimintaa.

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku on käynnistynyt. Yhteishaussa (20.2.-19.3.2024) opiskelupaikkaa hakevat tänä keväänä peruskoulun päättävät sekä ne, joilla ei vielä ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Muita tutkintoja suorittaneet voivat hakea suoraan oppilaitokselle jatkuvassa haussa. Jatkuva haku mahdollistaa koulutukseen hakeutumisen joustavasti ympäri vuoden.

Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa (SAKK) opiskelijat voivat ammatillisen perustutkinnon ohessa suorittaa lukio-opintoja ja ylioppilastutkinnon, jolloin puhutaan joko kaksois- tai kolmoistutkinnosta.

Opinto-ohjaajan Tea Niemelän mukaan lukio- ja ammattiopintojen yhdistämisestä voi olla hyötyä jatko-opintoja ajatellen.

– Hyvin erilaiset opiskelijat ovat päätyneet suorittamaan kaksois- tai kolmoistutkintoa. Esimerkiksi tiettyihin tekniikan alan jatko-opintoihin suuntaavan opiskelijan voi olla hyödyllistä opiskella lukion pitkää matematiikkaa ja laajaa fysiikkaa jo toisella asteella, hän sanoo.

Kaksois- tai kolmoistutkinnossa opinnot suunnitellaan siten, että opiskelija suorittaa vuorojaksoin opintoja SAKK:ssa ja lukiossa.

Opiskelijoilta saadun palautteen mukaan käytännönläheiset ja työelämälähtöiset ammatilliset jaksot ovat tarjonneet hyvää vastapainoa teoreettisille lukiojaksoille.

”Rentoa meininkiä”

Utsjokelainen Sammeli Valle on toisen vuoden kolmoistutkinto-opiskelija. SAKK:ssa hän opiskelee liiketoimintaa ja lukio-opinnot hän suorittaa Utsjoen lukiossa.

Tulevaisuudessa Sammelin suunnitelmissa on jatkaa isänsä perustaman matkailuyrityksen toimintaa, joten liiketoiminnan perustutkinnon suorittaminen oli hänelle selkeä valinta.

– Haluan oppia ymmärtämään yrityksen asioita sekä tietenkin liiketoiminnasta yleisemminkin. Pelkkä ammattikoulu olisi kuitenkin ollut liian helppo ja toisaalta pelkkä lukion todistus ei vielä riitä, koska siinä ei valmistu mihinkään ammattiin, vaan sen jälkeen täytyisi lähteä opiskelemaan lisää, hän kertoo.

Koska perhe, harrastukset ja tyttöystävä ovat Utsjoella, Saamelaisalueen koulutuskeskuksen pohjoinen sijainti Inarin kirkonkylällä sopi hänelle loistavasti.

Myös opiskelujen aloittaminen SAKK:ssa sujui Sammelin mukaan hyvin. Hänellä oli jo entuudestaan muutama hyvä kaveri Inarista, mutta pienessä koulussa tutustui nopeasti muihin opiskelijoihin.

Opiskeluympäristöä hän kehuu hyväksi.

– Porukka on mukavaa ja opettajat hyväntuulisia eivätkä liian tiukkoja. Rentoa meininkiä, mutta opiskelut etenevät koko ajan, hän toteaa.

”Opiskelu on yksilöllistä”

Inarilainen Johanna Kumpuniemi suorittaa taideteollisuusalan perustutkintoa ja opiskelee korukivi- ja jalometallilinjalla.

Kolmatta vuotta SAKK:ssa opiskeleva Johanna Kumpuniemi tiesi jo pienenä, mitä hän tulevaisuudessa haluaa opiskella.

– Pienenä tykkäsin tehdä koruja ja sanoin joskus ruokapöydässä, että haluaisin tehdä myös sitä isona. Iskä sanoi, että koruja voi tehdä SAKK:ssa. Sitten mietin, että lukiokin voisi olla hyvä vaihtoehto, jolloin äiti sanoi, että niitä voi käydä yhtä aikaa, hän kertoo.

Menesjärveltä kotoisin oleva Johanna suorittaa kolmoistutkintoa ja opiskelee taideteollisuusalan perustutkintoa korukivi- ja jalometallilinjalla. Lukio-opintoja hän tekee Ivalon lukiossa.

Opiskelut ovat hänen mielestään sujuneet hyvin, vaikka välillä sekä ammatti- että lukio-opintojen yhteensovittaminen tuntuu hieman raskaalta. Siksi hän on tyytyväinen, että päätti jäädä opiskelemaan Saamelaisalueen koulutuskeskukseen.

– Täällä opiskelu on yksilöllistä, koska ryhmät ovat pieniä. Täällä myös pidetään kaikista huoli ja maanantaiaamuisin on aina Jeesipaja, missä saa apua kirjallisten tehtävien tekemiseen, hän kertoo.

Yhteishaku alkaa – Hae opiskelemaan Saamelaisalueen koulutuskeskukseen!

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK) on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Yhteishaussa mukana olevat koulutukset:

Liiketoiminnan perustutkinto

•Merkonomi

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

•Porotalouden osaamisala, poronhoitaja

•Luontoalan osaamisala, luonto-ohjaaja

Matkailualan perustutkinto

•Matkailun asiakaspalvelija

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

•Ruokapalvelun osaamisala, kokki

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

•Ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaamisala, lähihoitaja

Taideteollisuusalan perustutkinto

•Saamenkäsityön osaamisala, artesaani

– Saamenkäsityö, pehmeät materiaalit (haku suoraan oppilaitokseen)

– Saamenkäsityö, kovat materiaalit

Haku suoraan oppilaitokseen:

Pohjoissaamen kieli ja kulttuuri, 60 op

Media-ala, 60 op